Steg 1. Mäta in signalstyrka och parametrar för ansökan

Mäta signalstyrka utomhus
Mäta på byggnad


Kravet för att du över huvud taget skall kunna få en repeater att fungera är att du har möjligheten att placera en yttre antenn där det finns tillräckligt med signal för att kunna mata en repeater.

Bara för att du kan få täckning på din mobilelefon utomhus så kanske detta inte räcker till för att få en signal som går att sända vidare till en mobiltelefon inomhus.

OBS mobiltelefon kan oftast inte låsas i 900 eller 2100 MHz. Vill man specifikt mäta på 900/2100 MHz bör man använda t.ex. en Dycon D2376

Mäta med en Android-telefon  (enkel mätning)
 1. Installera t.ex. Network Signal Info-appen
 2. VIKTIGT! Lås telefonen i "Endast WCDMA".
 3. OBS! Varken operatörsnamn eller operatörsnät (MMC och MNC) stämmer via appen (på vissa telefoner)... Den visar bara SIM-kortsdata och inte fysisk operatör.
 4. Läs av signalstyrkan

  RSSI /signalstyrkan = Net strenght (i detta fall -95dBm)
Avancerad mätning.
Detta gäller Samsung som är vår rekommendation
 1. Ta din mobiltelefon med SIM-kort till den operatör* du vill förstärka.
 2. VIKTIGT! Lås telefonen i "Endast WCDMA".
 3. Öppna telefonen och "ring" *#0011# så för ni upp följande sida:
 4. Försäkra er om att ni är på 2100-bandet (Rad 1) (för MP2110A och MPW2100-23). 
  Visar RRC: xxx, Band1 är det 2100 MHz
  Visar RRC: xxx, Band8 är det 900 MHz
  Har ni inte täckning alls på 2100-bandet så har vi MPG900-20T för 900 MHz
 5. Kontrollera operatörs-ID (rad 2) (gäller framför allt för Tre och Telenor-kunder som har olika nät på olika ställen i landet)
  Låst i 3G skall du kunna få upp följande anslutna nät.
  MCC-MNC: 240 -01 = Telia (900 MHz)
  MCC-MNC: 240 -02 = 3 (Tres eget nät 900 MHz eller 2100 MHz)
  MCC-MNC: 240 -04 = 3GIS/"SWEDEN" (Tre/Telenors gemensamma 2100 MHz)
  MCC-MNC: 240 -05 = Sv.UMTS/"SWEDEN 3G" (Telia/Tele2 gemensamma 2100 MHz)
  MCC-MNC: 240 -06 = Telenor (Telenors egna nät 2100 Mhz)
  OBS! Har man bara 3GIS-täckning måste inställningar göras i repeatern för 3GIS och inte för SIM-kortets operatör (Tre/Telenor).
 6. Håll koll på signalstyrkan efter descrambling RSCP (rad 5).
  OBS! Signalstyrka är ett minusvärde och ju närmare noll desto starkare signal.
  När du har hittast platsen för starkaste signalen går du vidare till punkt 7
 7. Skriv ner följande värden (du behöver dem för bl.a. för ansökan)
  Eller ta en skärmdump på telefonen (Power + Hem-knappen)
  RI/RSSI (Rad 3) Signalstyrkan som behövs för beräkningar på nästa sida
  CID/Cell ID (Rad 3). Kan eventuellt behövs för ansökan
  PSC/Primary Scrambling Code (Rad 4). Behövs för ansökan
  RSCP (Rad 5). Behövs för ansökan
  EcIo (Rad 5). Behövs för ansökan
 8. Har du ett mätinstrument (Dycon 2376) och riktantenn så är det bra att ta ut riktningen till basstationen som skall användas

* Det endast tillåtet att ha ett operatörsband per repeater. Telia/Tele2, Telenor eller Tre.
Utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona sambygger Tre och Telenor i bolaget 3GIS. Så på utanför ovan orter får man alltså både Tre och Telenor på samma band.

Överkurs - Kontrollera faktiska frekvenser:
RX = kanal downlink  (Rad 3)
För 3G2100 Ta kanalnumret / 5 = centerfrekvens för nuvarande kanal/carrier (3,84 Mhz bred). Exempel 10762/5 = 2152,40 MHz
För 3G900 ta (kanalnumret / 5) + 340 = centerfrekvens för nuvarande kanal/carrier (3,84 Mhz bred). Exempel 2937/5 + 340 = 927,40 MHz
TX = kanal uplink (Rad 4).
För 3G2100 ta kanalnumret / 5 = centerfrekvens för nuvarande kanal/carrier (3,84 Mhz bred). Exempel 9812/5 = 1962,40 MHz
För 3G900 ta (kanalnumret / 5) + 340 = centerfrekvens för nuvarande kanal/carrier (3,84 Mhz bred). Exempel 2712/5 + 340 = 882,40 MHz
Eller använd kalkylatorn här

Mäta med en iPhone-telefon

(iPhone är inte optimal att mäta med eftersom det är svårt att låsa på 3G):

 1. Stäng av 4G/LTE
 2. Stäng av WiFi
 3. "Ring" *3001#12345#*
 4. Kontrollera operatör upp ett vänster
  Telia = GSM, 3G900, LTE
  3 = 3G900, 3G2100, LTE (Tres egna nät)
  SWEDEN = Tre/Telenors gemensamma 3G2100
  SWEDEN 3G = Telia/Tele2 gemensamma 3G2100
  Telenor = Telenors egna nät 3G2100
  Sweden 2G = Net4mobility (Tele2/Telenor gemensamma GSM + LTE)
 5. Du har signalstyrkan (RSSI) längst upp till vänter (ett minusvärde)
  iPhone Field test Mode
 6. Gå till "UMTS Cell Enviroment > UMTS RR Info" och leta efter :
  RSCP (signalstyrka efter descrambling)
  Energy per chip/noice (EcIo)
  Scrambling Code

  Hittar du ingen info här får du gå till: "UMTS Cell Enviroment > UMTS Neighbor Cells > UMTS Set > 0" leta efter :
  RSCP (signalstyrka efter descrambling)
  Energy per chip/noice (EcIo)
  Scrambling Code

* Det endast tillåtet att ha ett operatörsband per repeater. Telia/Tele2, Telenor eller Tre.
Utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona sambygger Tre och Telenor i bolaget 3GIS. Så på utanför ovan orter får man alltså både Tre och Telenor på samma band.

Här kan du hitta Tele2 (gäller även Telia 3G på 2100 MHz) täckningskarta med sändarplaceringar (OBS zooma ner till 200m nivån för att kunna se sändarnas placering)

Så här kan du göra en snabb bedömning av signalstyrka (RI/RSSI)
 • -105 dBm eller sämre. NEJ tyvärr. Även om du får signal kommer den vara ostabil.
  Kräver väldigt stor yttre antenn och professionell repeater.
 • -100 till -104dBm. Ja, bör fungera.
  Men kräver en korrekt placerad och inriktad högförstärkande antenn (minst 17 dBi). Grov kabel kommer förmodligen behöva användas.
  Installationen måste göras noggrant.
  Räckvidden på inomhusantennen blir begränsad. Räkna med täckning  i maximalt ett större rum.
  Installationen kan i värsta fall bli väderkänslig för regn/snö.
 • -95 till -99dBm. Ja.
  Kräver en korrekt placerad och inriktad högförstärkande panelantenn (17 dBi) med max 15 meter standardkabel eller 30 meter Ultra Low Loss kabel. Kommer förmodligen att ge en bra mobiltäckning inomhus.
 • -90 till -94dBm. Ja.
  Kräver en korrekt placerad och inriktad högförstärkande panelantenn (minst 14 dBi helst 17dBi) med max 20 meter standardkabel eller 40 meter Ultra Low Loss kabel. Kommer förmodligen att ge en bra mobiltäckning inomhus.
 • -77 till -89 dBm. Ja.
  Normalt sett inga problem. Kommer att ge en mycket bra mobiltäckning inomhus.
 • -60 till -76 dBm Ja.
  Här jobbar repeatern för maximal täckning inomhus. Använd fortfarande stor eller mellanstor panelantenn (17 eller 14 dBi) för att inte störa omkringliggande basstationer.  Kommer att ge en maximal mobiltäckning inomhus.
 • Bättre än -60 dBm. Ja.
  Om operatören godkänner det så kan du välja en mindre panelriktantenn. Kommer att ge en maximal mobiltäckning inomhus.

Nästa steg