Steg 5. Installera din repeater (om du har valt att göra det själv)

VIKTIGT! ANSLUT ALDRIG STRÖMMEN TILL REPEATERN UTAN ANSLUTNA ANTENNER!

Engelsk installationsmanual för tekniker/installatörer.

1. Planera vart du skall installera intern antenn/antenner

Normalt sett placeras den interna antennen i mitten av utrymmet som skall täckas.

I större utrymmen placerad placeras flera inomhusantenner för maximal inomhustäckning.

Läs vidare här hur man beräknar inomhustäckning och räckvidden på interna antenner.

VIKTIGT! Placera inte den inre antennen nära lysrör, lysrörslampor, datorer, TV, radiomottagare, radiosändare eller annan elektronik som kan skapa brus på 3G-bandet och som förstärks och skickas ut mot operatörens basstationer.  Lämna ett avstånd på 1 meter till annan elektronik och 2 meter till lysrör/lysrörslampor.

2. Installera yttre antennen

Installera yttre antennen riktad mot den basstation du har blivit anvisad. Förmodligen är det också den starkaste basstationen. Din operatör kan ge dig riktning till bästa masten för dig.

Här kan du hitta Tele2 (gäller även Telia 3G på 2100 MHz) täckningskarta med sändarplaceringar (OBS zooma ner till 200 meters nivån för att kunna se sändarnas placering)

Använder du dig av en D2389 så blir det enkelt att rikta in mot basstationen.  Då skall du normalt hitta den starkaste basstationen.

Har du inte mätinstrument så kan du använda signalstyrkemätaren i repetatern. MEN för att kunna använda den måste du ha installerat inre antennen.

VIKTIGT! Se till att du inte riktar tillbaka den yttre riktantennen mot den inre antennen/antennerna. Placera om möjligt den yttre antennen på den del av huset/kontoret som pekar mot basstationen.

Kablarna dämpar mycket av din signal. Försök dra dem så kort som möjligt. 

Yttre 3G-antenner skall om möjligt placeras på taket. I lägenheter eller på kontor kan yttre antenn i nödfall installeras på yttervägg. Riktantennerna skall fästas på någon typ av rör. Antingen fäster man ett antennrör  eller så monterar man ett litet parabolfäste (platta med L-format rör). Försök få så mycket tjock vägg som möjligt mellan inre och yttre antenn.

3. Placera repeater

Om du behöver förlänga antennkabeln så bör du i första hand förlänga kabeln mellan repeater och inre antenn innan du förlänger kabeln mellan yttre antenn och repeater.

Om kabeln från yttre antennen (10 meter som brukar ingå i antennen) räcker hela vägen till där du vill placera den inre antennen så kan du placera den inre antennen direkt på repeatern.

Montera repeatern på väggen (eller t.ex. en stolpe ovanför innertak) med hjälp av monteringsbygeln och se till all luft kan strömma förbi kylflänsen. Montera inte repeatern i ett för litet och slutet utrymme så att luftcirkulation runt kylflänsen hindras.

VÄNTA MED ATT ANSLUTA STRÖMMEN!

Planerar du att ha den interna antennen direkt monterad på repeatern bör repeatern installeras ca 2 meter över golvet.

4. Koppla ihop alla antennkablar

Koppla ihop alla antenner och antennkablar och se till att alla kontakter är dragna med fingerstyrka. Använd inga verktyg för att dra fast kontakter eftersom det är risk att dra dem för hårt.  Kontakter utomhus bör tejpas med vulktejp (vattentät gummitejp).

När antennerna är anslutna och alla kablar sitter fast ordentligt kan du koppla in strömmen till repeatern.

OBS! Anslut yttre antenn (donörantenn) till kontakten märkt "Outdoor"

Anslut medföljande inomhusantenn eller ditt nät av inomhusantenner till kontakt märkt "Indorr"

5. Operatörsval i repetern

SYN-repetrarna är inställbara så att den kan anpassas för olika operatörer och frekvenser.  Repeatern kommer normalt förinställd på Telia/Tele2 (om inget annat anges).

Alla repeatrar i denna serie har Touch display för att ändra frekvensband eller inställningar.

Se medföljande manual för hur man använder Touch panelen samt frekvenserna för respektive operatör (om du inte har Telia/Tele2)

Om "Smart"-lampan lyser så står repeatern i automatiskt läge. OBS! Vill du ändra frekvensband måste man först stänga av "Smart"-funktionen innan man kan ändra frekvenser. Sedan kan de aktiveras igen efter gjorda inställningar.

För dig som har Telenor/Tre utanför Stockholm, Malmö, Göteborg eller Karlskrona så kan du hamna på 3GIS-nät (Tre och Telenors gemenssamma 2100-nät).

Telia/Tele2
UL: 1969.8 MHz (1959.90 - 1979.70 MHz)
DL: 2159.8 MHz (2149.90 - 2169.70 MHz)

Telenor
UL 1930.2 MHz (1920.30 - 1940.10 MHz)
DL: 2120.2 MHz (2110.30 - 2130.10 MHz)

Tre
UL: 1950.0 MHz (1940.10 - 1959.90 MHz)
DL: 2140.0 MHz (2130.10 - 2149.90 MHz)

3GIS (Telenor/Tre i landsbygd)
UL: 1940.1 MHz (1930.20 - 1950.00 MHz)
DL: 2130.1 MHz (2120.20 - 2140.0 MHz)

6. Finrikta yttre antennen

Med hjälp av ytterligare en person kan du använda signalstyrkemätaren "Insignal" på repeatern för att finrikta den yttre antennen.  Ju närmare 0 dBm destå bättre. Eftersom det är ett minusvärde så är -100dBm sämre signal än -50dBm.

Uteffekten visas med fem staplar.
OBS även om du inte får upp någon stapel kan uteffeken vara OK för mindre installationer. Skall du ha över 300-400m2 bör du ligga på 3-5 staplar på uteffekten. under 200m2 kan klara sig med 1-2 staplar.

Inriktning

7. Kontrollera att alla fyra runda lysdioderna lyser grönt

Repeatern kommer göra en 30 sekunders självtest vid start. Om alla tre runda lysdioder efter 30 sekunder lyser grönt är det OK att köra.

Eventuella problem

ISO Blinkar (efter startup är klar) = Du har de inre och yttre antennerna för nära varandra eller för lite signalseparation p.g.a. yttre antennens riktning eller inre antennens riktning. Har du följt våra instruktioner om mätning borde du aldrig få denna LCD ikon att blinka
Kontrollera t.ex. att du inte pekar den yttre riktantennen mot t.ex. ett grannhus så att signalen reflekteras tillbaka mot interna antennen.
Ändra och starta om repeatern.

Alarm blinkar grönt = Väldigt stark signal. Förmodligen har du stark signal utomhus eller en .  I så fall är rekommendationen att ansluta en 15 dB dämpsats mellan repeater och yttre antenn. Man kan även provat att stänga av Smart mode och sänka Uplink/Downlik Gain (Uplink/donwling skall sättas till samma värde). OBS grön blink är inte ett problem. Men man riskerar att blir ett problem i framtiden och signalstyrka ändras.

Alarm blinkar orange eller rött = Väldigt stark signal eller Signalen ändrar sig mycket i styrka.  I så fall är rekommendationen att ansluta en 15 dB dämpsats mellan repeater och yttre antenn. Man kan även provat att stänga av Smart mode och sänka Uplink/Downlik Gain (Uplink/donwling skall sättas till samma värde)

Smart är släckt = Om du inte har konfigurerat en manuell förstärkning så bör du se till att repeatern är i "Smart Mode" klicka i så fall på "Smart"-ikonen tills "Smart"-lysdioden tänds.

8. Klart. Prova mottagningen på 3G.

Nu borde det vara klart!

Ta din mobiltelefon och testa signalstyrkan. Om du har en mobiltelefon med 4G/LTE så kan det vara som så att mobiltelefonen låser på 4G även om den signalen är mycket svagare. Detta är normalt och beror på att operatörerna hellre vill ha dig i standby på 4G än på 3G. Lås i så fall din telefon på endast 3G. kan du inte låsa din telefon kan du prova att ringa ett samtal så brukar man se att den kopplar över på 3G och får full mottagning.

Kontrollera täckning i alla utrymmen med hjälp av mätprogrammet (telefon låst i 3G-läge) eller ett handhållet mätinstrument. Du vill gärna ha en signal som är mellan -60 till -85 dBm för bästa funktion.

Återkoppla till repeateransvarig hos operatören att din installation är klar så att de kan kolla att det inte finns några störningar.

9. Vid behov - sänk förstärkningen

Repeateransvarige hos din operatör kan be dig sänka förstärkning om de kan se att du ligger väldigt nära basstationenen eller om brusbelastningen från din repeater syns på basstationen. Steg ett är att en 15 dB dämpsats installeras mellan repeater och yttre antenn.

Alternativt kan man manuellt ställa dämpning i repeatern (körs då i manual mode)