CS2389 handhållna mätverktyg för 3G, 4G och GSM

CS2389
CS2389 är ett handhållet mätverktyg som mäter signalstyrka och signalkvalitet för mobilnätet.

CS2389 är instrumentet för dig som vill mäta in även 4G för t.ex. mobilt bredband. Naturligtvis fungerar CS2389 även för 3G och GSM.

Enheterna kan köras utan SIM-kort för att göra en snabb inmätning av vilka 4G, 3G- och GSM-nät/operatörer som finns tillgängligt på platsen

mätverktygen kan även köras med SIM-kort i för att bara visa nät och basstationer som är tillgängliga för din operatör. Det är detta läge som vanligen används för att testa signalstyrka och kvalitet för din valda operatör.

Modellen är handhållen och har ett laddningsbart Li-Ion batteri som klara upp till 24 timmars kontinuerlig drift och mätningar.

Naturligtvis har instrumentet en antennkontakt så att du kan ansluta det till din riktantenn för mäta in bästa signalstyrka/kvalitet.

Användningsområden:

  • Göra en Site Survey över bästa operatörerna i området för att kunna välja optimal leverantör av telefonitjänster
  • Mäta in täckning på 4G, 3G och GSM inomhus
  • Mäta in signalstyrka och signalkvalitet för bästa placering av yttre donörantenn till 3G repeater
  • Rikta in riktantenn för repeater. Inte bara för att hitta starkaste sändaren utan också minimera överhörning till/från andra basstationer.
  • Kontrollera installation av repeater och repeaterns täckning inomhus.

CS2389 finns att köpa hos våra återförsäljare. Skall du bara göra en installation av en repeater kan du kontrollera med våra butiker och installatörer om de har instrument att låna/hyra.

  CS2389
Frekvenser GSM 900 MHz, 1800 MHz
Frekvenser 3G 900 MHz, 2100 MHz
Frekvenser 4G 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Antennkontakt SMA Hona
Batteri Laddingsbart Li-Ion, 24 h drift
SIM-kortplats Standard (Mini SIM)
Storlek 122 x 72 x 20 mm
Vikt 149 g