Vanliga frågor

Vilka tekniska krav har operatörerna?

 • Repeatern måste vara RED CE-märkt/godkänd. Och uppfylla 3GPP-specifikationerna (vilket motsvaras i Europa av RED-CE)
 • Repeatern MÅSTE vara bandselektiv d.v.s. anpassad för endast en operatörs band. Antingen fysiskt låst till ett frekvensband eller en repeater där man kan välja frekvensband.
  Alla repeatrar (även kallade boosters) som förstärker flera operatörers band samtidigt eller t.o.m. flera olika frekvensband kommer att  nekas tillstånd av operatören. Läs mer om riskerna att köra med olagliga repeatrar nedan
 • På 900 MHz bandet  är det olika frekvensbredder som gäller för olika operatörer och därför måste man ha en repeater med olkia frekvensbredden. Operatören kan även besluta om man vill ge fullständig tillåtelse att köra hela deras 900 MHz band eller bara en del av bandet (t.ex. bara GSM eller bara 3G)
 • Du skall använda en yttre antenn (donörantenn) som har en strålvinkel på mindre än 30°. Helst under 20° för att inte riskera att peka på flera basstationer samtidigt. Detta är särskilt viktigt när du har långt till basstationen.
  Rundstrålande yttre antenner godkännes ej. Större strålvinkel kan godkännas när det är nära till basstationen och endast enstaka basstationer finns inom räckhåll.
 • Repeatern skall installeras fackmannamässigt.
  Det innebär att om du vill installera själv så skall du ha läst på tillräckligt för att kunna göra en korrekt installation. Om du känner att du kan följa vår installationsguide så är det inga problem för en privatperson att installera en repeater i ett hem eller mindre kontor.
  Känner du dig osäker så rekommenderar vi att du använder dig av en installatör.
 • Du måste ha beviljats tillstånd från operatören innan du kan aktiverar din repeater.
 • OBS! Operatörerna kan neka dig tillstånd eller kräva att du använder en specifik typ av utrustning på grund av lokala omständigheter. Varje repeatertillstånd bedöms individuellt.

Varför får jag bara köra ett operatörsband i taget?

Operatörerna godkänner bara ett operatörsband per repeater.
Och detta beror på att om du täcker in flera operatörers frekvensband så är det mycket stor risk att du stör ut något eller flera operatörernas nät. Du måste dessutom använda en riktantenn och om operatörerna inte sänder från exakt samma mast får du garanterat problem.

Varför skall jag söka tillstånd

Post & telestyrelsen som ansvarar för radiofrekvenserna i Sverige har satt som krav att du skall söka tillstånd hos din operatör innan du driftsätter din repeater.

Den viktigaste saken är att din operatör kontrollerar att det inte blir för många repeaters per basstation och skriver in i sina system vart alla repaters är installerade och hur man kommer i kontakt med ägaren i det fall något går fel och det blir störningar.

Om du inte söker tillstånd och din repeater slår ut någons operatörs nät så kan du bli ansvarig för operatörens kostander för felsökning i nätet.

Din operatörs tekniker brukar också kontrollera basstationens belastning efter utförd installation för att se att du har gjort en korrekt installation som inte stör operatörens nät.

Är det svårt att installera?

Har du installerat en TV-antenn, parabol eller annan antennutrusting så är det inte speciellt mycket krångligare att installera en repeater. Skillnaden är att du inte bör dra så långa kablar som vid TV-installationer.

För kontorsinstallationer över 500m2 rekommenderar vi alltid att du kontakter en installatör som hjälper dig räkna på installationen.

Våra repeatrar är normalt helautomatiska och anpassar sig själva till signalstyrkor vid start.

Men du måste själv mäta signalerna och rikta in antennen korrekt. Men det är normalt något man kan göra med t.ex. ett handhållet mätinstrument.

Antennen bör riktas inom ca 15 grader från optimala riktningen. Din operatör brukar kunna ge dig kompassriktning till önskad basstation.
Är du osäker bör du kontakta en installatör som hjälper dig.

Måste jag ha en riktantenn? Kan jag inte sätta upp en rundstrålande antenn?

Operatörerna kräver att du använder en riktantenn för att de skall ge dig tillstånd.  Och detta är inte bara för att de vill vara jobbiga mot dig utan att det handlar för dem om att se till att din reperater inte kopplar sig till mer än en basstation. Får din yttre antennen in flera basstationer kommer du att störa de andra basstationerna som också hör din repeater.

Dessutom vill man ofta ha så bra signastyrka in som möjligt för att repeatern skall kunna täcka så mycket utrymme i huset som möjligt. Riktantennerna har mycket högre förstärkning och gör din repeater mycket bättre.

Måste jag köra största riktantennen?

För maximal effekt samt minimalt med störningar på operatörernas nät rekommenderas alltid den stora 17 dBi riktantennen (eller Grid Parabolen vid dålig mottagning). 
Ju mindre/enklare riktantenn du väljer ju större risk är det att operatören nekar dig tillstånd att starta din repeater. Undantaget kan vara om du t.ex. vill ha täckning i ett modernt hus med betongväggar och värmedämpande fönster med metallbeläggning då du har en basstation väldigt nära (men den inte når in genom vägg/fönster). Då kan man i vissa fall välja en mindre riktantenn.

Varför kan jag inte använda billiga boosters/repeaters som klarar alla operatörer eller t.o.m. 3G +4G + GSM

Du får aldrig operatörerna att godkänna en bredbandig repeater/booster som täcker in flera operatörers band eller t.o.m. flera olika frekvensband.  Risken för utslagning av operatörernas nät med en bredbandig booster/repeater är överhängade.
Och det kan bli dyrt för dig om om du slår ut en eller flera operatörers nät i området med hjälp av en olaglig repeater/booster.

Wideband boosters/repeaters är dessutom väldigt känsliga om operatörernas utomhussignalen är olika starka. Vilket gör det väldigt svårt att anpassa en wideband booster/repeater för installationer större än enstaka rum.

Det finns väldigt dyra digital repeaters som klarar att hantera multipla riktantenner och flera operatörer på ett säkert sätt men det är saker som kostar 100.000-tals kronor installerat och klart.

Men säljaren säger att hans bredbandiga booster/repeater är laglig!

Jo, visst. För honom...
Det är lagligt att importera och sälja bredbandiga boosters/repeaters inom EU så länge de är CE-märkta.

MEN eftersom operatörerna inte ger tillstånd för bredbandiga boosters/repeaters blir det olagligt för dig som kund att starta den.
Tyvärr finns det ett antal företag i Sverige som antingen inte känner till lagar och reglerna eller (ännu värre) bara struntar i att informera dig om reglerna för att få sälja mera.

Men varför pratar vi fortfarade om 2G och 3G? Är inte 4G nyare och bättre?

4G har ingen röstkanal (som gör att man kan ringa med enkla telefoner).
De flesta nya telefoner med Android eller Apple iOS har dock inbyggt stöd för VoLTE (Voice over LTE). 

Att installera en repeater som bara tar 4G kommer utestänga äldre telefoner och annan utrustnings som kör med äldre teknik. Men det är upp till kunden att besluta. Har man ett kontor med bara interna telefoner av senaste modell så kan man välja en lösning med endast 4G.
Tänk på att det är operatören som bestämmer vilka band de tillåter repeatrar på.

Även om de flesta moderna telefoner har idag VoLTE och kan prata över 4G så det finns fortfarande äldre telefoner och telefoner med fristående mobilväxlar som inte stödjer VoLTE ännu. Så diskuterar med oss eller din installatör vad som är bäst för er. 

Telia erbjuder 2G + 3G  i samma  900 MHz nät och under 2021 kommer man gå över till 2G + 4G på 900 MHz.

Tele2 och Telenor erbjuder 2G + 4G på 900 MHz bandet

Telia erbjuder även repeater på 1800-bandet (4G med mycket bra kapacitet) och på 800-bandet (4G med mindre kapacitet men bättre räckvidd)

Tele2 och Telenor sambygger i Net4Mobility 4G och i vissa fall även 2G på 1800-bandet.

Måste jag ha extern antenn? Jag har sett repeaters man kan sätta i fönstret.

Jo, det finns så kallade ICS repeaters man kan sätta i fönstret. Men de kräver bra signalstyrka på insidan av fönstret. Har man dålig signalstyrka på insidan av fönstret eller om man ha moderna värmedämpande glas i fönstren måste man använda en repeater med externa antenner.

Har man bra signalstyrka innanför fönstret så brukar man ju ofta ha fungerande signalstyrka inomhus också...

Så svaret är att att repeaters som bara skall placeras i ett fönster sällan löser problemet. Ofta så är det inte speciellt populära hos operatörerna eftersom antennen inte riktas in mot basstationen och därmed kan störa flera basstationer.

Kan jag sätta min yttre antenn innanför fönstret?

Om du har vanliga fönster (ej moderna värmedämpande fönster) så finns det inga tekniska problem att montera den yttre antennen innanför fönstret. Men inte rekommenderat

Du får absolut inte placera yttre antennen innanför värmedämpande fönster eftersom de fungerar som en "spegel" för radiovågor och reflekterar utsänd signal tillbaka in i rummet. Vid värmedämpande fönster måste man placera yttre antennen utomhus.

Tänk på att om du placerar antennen inomhus så måste du fortfarande rikta den mot basstationen samt att du får betydligt sämre signaldämpning mellan inre och yttre antenn om du har dem i samma rum.