Steg 1. Mäta in signalstyrka och parametrar för ansökan

Mäta signalstyrka utomhus
Mäta på byggnad


Kravet för att du över huvud taget skall kunna få en repeater att fungera är att du har möjligheten att placera en yttre antenn där det finns tillräckligt med signal för att kunna mata en repeater.

Bara för att du kan få täckning på din mobilelefon utomhus så kanske detta inte räcker till för att få en signal som går att sända vidare till en mobiltelefon inomhus.

OBS mobiltelefon kan oftast inte låsas i 800, 900, 1800 eller 2100 MHz. Vill man specifikt mäta på en specifik frekvens bör man använda t.ex. en Dycon CS2389 eller en Siretta Snyper

Det endast tillåtet att ha ett operatörsband per repeater. Tänk på att vissa operatörer bygger gemensamma nät (t.ex. Tele2 och Telenor för 2G och 4G).

Så här kan du göra en snabb bedömning av signalstyrka (RSSI/RSCP/RSRP)
 • -105 dBm eller sämre. NEJ tyvärr. Även om du får signal kommer den vara ostabil.
  Kräver väldigt stor yttre antenn och professionell repeater.
 • -100 till -104dBm. Ja, bör fungera.
  Men kräver en korrekt placerad och inriktad högförstärkande antenn (minst 17 dBi). Grov kabel kommer förmodligen behöva användas.
  Installationen måste göras noggrant.
  Räckvidden på inomhusantennen blir begränsad. Räkna med täckning  i maximalt ett större rum.
  Installationen kan i värsta fall bli väderkänslig för regn/snö.
 • -95 till -99dBm. Ja.
  Kräver en korrekt placerad och inriktad högförstärkande panelantenn (17 dBi) med max 15 meter standardkabel eller 30 meter Ultra Low Loss kabel. Kommer förmodligen att ge en bra mobiltäckning inomhus.
 • -90 till -94dBm. Ja.
  Kräver en korrekt placerad och inriktad högförstärkande panelantenn (minst 14 dBi helst 17dBi) med max 20 meter standardkabel eller 40 meter Ultra Low Loss kabel. Kommer förmodligen att ge en bra mobiltäckning inomhus.
 • -77 till -89 dBm. Ja.
  Normalt sett inga problem. Kommer att ge en mycket bra mobiltäckning inomhus.
 • -60 till -76 dBm Ja.
  Här jobbar repeatern för maximal täckning inomhus. Använd fortfarande stor eller mellanstor panelantenn (17 eller 14 dBi) för att inte störa omkringliggande basstationer.  Kommer att ge en maximal mobiltäckning inomhus.
 • Bättre än -60 dBm. Ja.
  Om operatören godkänner det så kan du välja en mindre panelriktantenn. Kommer att ge en maximal mobiltäckning inomhus.

Nästa steg