Steg 5. Installera din repeater (om du har valt att göra det själv)

VIKTIGT! ANSLUT ALDRIG STRÖMMEN TILL REPEATERN UTAN ANSLUTNA ANTENNER!

Engelsk installationsmanual för tekniker/installatörer.

1. Planera vart du skall installera intern antenn/antenner

Normalt sett placeras den interna antennen i mitten av utrymmet som skall täckas.

I större utrymmen placerad placeras flera inomhusantenner för maximal inomhustäckning.

Läs vidare här hur man beräknar inomhustäckning och räckvidden på interna antenner.

VIKTIGT! Placera inte den inre antennen nära lysrör, lysrörslampor, datorer, TV, radiomottagare, radiosändare eller annan elektronik som kan skapa brus på 3G-bandet och som förstärks och skickas ut mot operatörens basstationer.  Lämna ett avstånd på 1 meter till annan elektronik och 2 meter till lysrör/lysrörslampor.

2. Installera yttre antennen

Installera yttre antennen riktad mot den basstation du har blivit anvisad. Förmodligen är det också den starkaste basstationen. Din operatör kan ge dig riktning till bästa masten för dig.

Använder du dig av en instrument så blir det enkelt att rikta in mot basstationen.  Då skall du normalt hitta den starkaste basstationen.

Har du inte mätinstrument så kan du använda signalstyrkemätaren i repetatern. MEN för att kunna använda den måste du ha installerat inre antennen.

VIKTIGT! Se till att du inte riktar tillbaka den yttre riktantennen mot den inre antennen/antennerna. Placera om möjligt den yttre antennen på den del av huset/kontoret som pekar mot basstationen.

Kablarna dämpar mycket av din signal. Försök dra dem så kort som möjligt. 

Yttre antenner skall om möjligt placeras på taket. I lägenheter eller på kontor kan yttre antenn i nödfall installeras på yttervägg. Riktantennerna skall fästas på någon typ av rör. Antingen fäster man ett antennrör  eller så monterar man ett litet parabolfäste (platta med L-format rör). Försök få så mycket tjock vägg som möjligt mellan inre och yttre antenn.

3. Placera repeater

Om du behöver förlänga antennkabeln så bör du i första hand förlänga kabeln mellan repeater och inre antenn innan du förlänger kabeln mellan yttre antenn och repeater.

Om kabeln från yttre antennen (10 meter som brukar ingå i antennen) räcker hela vägen till där du vill placera den inre antennen så kan du placera den inre antennen direkt på repeatern.

Montera repeatern på väggen (eller t.ex. en stolpe ovanför innertak) med hjälp av monteringsbygeln och se till all luft kan strömma förbi kylflänsen. Montera inte repeatern i ett för litet och slutet utrymme så att luftcirkulation runt kylflänsen hindras.

VÄNTA MED ATT ANSLUTA STRÖMMEN!

4. Koppla ihop alla antennkablar

Koppla ihop alla antenner och antennkablar och se till att alla kontakter är dragna med fingerstyrka. Använd inga verktyg för att dra fast kontakter eftersom det är risk att dra dem för hårt.  Kontakter utomhus bör tejpas med vulktejp (vattentät gummitejp).

När antennerna är anslutna och alla kablar sitter fast ordentligt kan du koppla in strömmen till repeatern.

OBS! Anslut yttre antenn (donörantenn) till kontakten märkt "Outdoor"

Anslut medföljande inomhusantenn eller ditt nät av inomhusantenner till kontakt märkt "Indoor"

5. Operatörsval i repetern

SYN-repetrarna är inställbara så att den kan anpassas för olika operatörer och frekvenser. 

Alla repeatrar i denna serie har Touch display för att ändra frekvensband eller inställningar.

Se medföljande manual för hur man använder Touch panelen samt frekvenserna för respektive operatör.
OBS!
Du kan inte ändra mer än 20 MHz per gång. Skall du ändra i större steg måste du ändra 20 MHz sedan spara och fortsätta ett varv till.

Om "Smart"-lampan lyser så står repeatern i automatiskt läge.
OBS!
Vill du ändra frekvensband måste man först stänga av "Smart"-funktionen innan man kan ändra frekvenser. Sedan kan de aktiveras igen efter gjorda inställningar.

OBS! tänk på att Telia och Tele2 inte längre kör tillsammans i samma sändare på 2100 MHz. Tittar du bara på insignalen så vet du inte om du får in Telia, Tele2 eller båda.

800 MHz

Telia
UL:  847 MHz (842 - 852  MHz)
DL: 806 MHz (801 - 811 MHz)

Tele2/Telenor
UL:  857 MHz (852 - 862  MHz)
DL:  816 MHz (811 - 821  MHz)

Tre
UL:  837 MHz (832 - 842  MHz)
DL:  796 MHz (791 - 801  MHz)

900 MHz med 10 MHz Bandbredd

Telia
UL:  910 MHz (905 - 915 MHz)
DL: 955MHz (950 - 960 MHz)

Tre
UL:  880 MHz (880 - 885 MHz)
DL:  925MHz (925 - 930 MHz)

900 MHz med 20 MHz Bandbredd

Tele2/Telenor
UL:  895 MHz (885 - 905 MHz)
DL:  940MHz (930 - 950 MHz)

Telia (Vi rekommenderar dock 10MHz-modellen till Telia)
UL:  915 MHz (905 - 915 MHz)
DL:  960MHz (950 - 960 MHz)

1800 MHz - 35 MHz

Telia
UL: 1727,50 MHz (1710 - 1745  MHz)
DL: 1822,50 MHz (1805 - 1840 MHz)

1800 MHz - 30 MHz

Tele2/Telenor
UL: 1760,00 MHz (1745 - 1775 MHz)
DL: 1855,00 MHz (1840 - 1870  MHz)

2100 MHz

Telia/Tele2 (Inga nya tillstånds ges)
UL: 1969,80 MHz (1959,90 - 1979,70 MHz)
DL: 2159,80 MHz (2149,90 - 2169,70 MHz)

Telenor
UL: 1930,20 MHz (1920,30 - 1940,10 MHz)
DL: 2120,20 MHz (2110,30 - 2130,10 MHz)

Tre
UL: 1950,00MHz (1940,10 - 1959,90 MHz)
DL: 2140,00 MHz (2130,10 - 2149,90 MHz)

3GIS (Telenor/Tre i landsbygd kontrollera vad du har fått för information av operatören)
UL: 1940,10 MHz (1930,20 - 1950,00 MHz)
DL: 2130,10 MHz (2120,20 - 2140,00 MHz)

6. Finrikta yttre antennen

Med hjälp av ytterligare en person kan du använda signalstyrkemätaren "Insignal" på repeatern för att finrikta den yttre antennen.  Ju närmare 0 dBm destå bättre. Eftersom det är ett minusvärde så är -100dBm sämre signal än -50dBm.

Uteffekten visas med fem staplar.
OBS även om du inte får upp någon stapel kan uteffeken vara OK för mindre installationer. Skall du ha över 300-400m2 bör du ligga på 3-5 staplar på uteffekten. under 200m2 kan klara sig med 1-2 staplar.

Inriktning

7. Kontrollera att alla fyra runda lysdioderna lyser grönt

Repeatern kommer göra en 30 sekunders självtest vid start. Om alla tre runda lysdioder efter 30 sekunder lyser grönt är det OK att köra.

Eventuella problem

ISO Blinkar (efter startup är klar) = Du har de inre och yttre antennerna för nära varandra eller för lite signalseparation p.g.a. yttre antennens riktning eller inre antennens riktning. Har du följt våra instruktioner om mätning borde du aldrig få denna LCD ikon att blinka
Kontrollera t.ex. att du inte pekar den yttre riktantennen mot t.ex. ett grannhus så att signalen reflekteras tillbaka mot interna antennen.
Ändra och starta om repeatern.

Alarm blinkar grönt = Väldigt stark signal. Förmodligen har du stark signal utomhus eller en .  I så fall är rekommendationen att ansluta en 15 dB dämpsats mellan repeater och yttre antenn. Man kan även provat att stänga av Smart mode och sänka Uplink/Downlik Gain (Uplink/donwling skall sättas till samma värde). OBS grön blink är inte ett problem. Men man riskerar att blir ett problem i framtiden och signalstyrka ändras.

Alarm blinkar orange eller rött = Väldigt stark signal eller Signalen ändrar sig mycket i styrka.  I så fall är rekommendationen att ansluta en 15 dB dämpsats mellan repeater och yttre antenn. Man kan även provat att stänga av Smart mode och sänka Uplink/Downlik Gain (Uplink/donwling skall sättas till samma värde)

Smart är släckt = Om du inte har konfigurerat en manuell förstärkning så bör du se till att repeatern är i "Smart Mode" klicka i så fall på "Smart"-ikonen tills "Smart"-lysdioden tänds.

8. Klart. Prova mottagningen.

Nu borde det vara klart!

Ta din mobiltelefon och testa signalstyrkan. Om du har en mobiltelefon med 4G/LTE så kan det vara som så att mobiltelefonen låser på 4G även om den signalen är mycket svagare. Detta är normalt och beror på att operatörerna hellre vill ha dig i standby på 4G än på 2G/3G. Lås i så fall din telefon på endast 2G/3G. kan du inte låsa din telefon kan du prova att ringa ett samtal så brukar man se att den kopplar över på 2G/3G och får full mottagning.

Återkoppla till repeateransvarig hos operatören (om detta krävs av operatör) att din installation är klar så att de kan kolla att det inte finns några störningar.

9. Vid behov - sänk förstärkningen

Repeateransvarige hos din operatör kan be dig sänka förstärkning om de kan se att du ligger väldigt nära basstationenen eller om brusbelastningen från din repeater syns på basstationen. Steg ett är att en 15 dB dämpsats installeras mellan repeater och yttre antenn.

Alternativt kan man manuellt ställa dämpning i repeatern (körs då i manual mode)