Steg 3. Ansöka om tillstånd

Fyll i dina insamlade mätdata för att får en snabb kontroll att alla parametrar är OK och plocka fram alla uppgifter som behövs för att ansöka om repeatertillstånd.

Välj operatör  
Repeater-modell
Yttre antenn  
ECI (heter "Cell ID" på Siretta/Dycon) Krävs för 800/1800 på Telia